Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γρηγόριος (6937 463666)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΖΗΣΗ Δήμητρα (6947 832781)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (6976 684094)
ΤΑΜΙΑΣ ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Στυλιανός (6947 684839)
ΜΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Κωνσταντίνος (6937 488730)
ΜΕΛΟΣ ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια (6971 810819)
ΜΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ Βασίλειος (6936 791977)