Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

Πρόεδρος

: ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος

Αντιπρόεδρος

: ΠΕΙΡΑΛΗΣ Χρήστος

Γεν. Γραμματέας

: ΜΑΥΡΙΔΗΣ Διονύσιος

Ταμίας

: ΔΗΜΟΥΔΗΣ Κωνσταντίνος

Οργαν.Γραμματέας

: ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Πέτρος

Μέλος

: ΓΙΩΡΓΟΣ Θεολόγης

Μέλος

: ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια