Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γεώργιος (6976 684094)
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γρηγόριος (6937 463666)
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΚΑΜΠΑΝΤΑΪΔΗΣ Στυλιανός (6947 684839)
ΤΑΜΙΑΣ ΚΤΕΝΑ Χαρίκλεια (6971 810819)
ΟΡΓΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΙΡΑΛΗΣ Χρήστος (690 6810922)
ΜΕΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ Θεολόγης (694 5041399)
ΜΕΛΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Κωνσταντίνος (6937 488730)