Συνάντηση με τον κ.ΓΕΕΑΒΕ και τον κ.ΓΕΠΑΔ Κ.Μακεδονίας