Χωρίς θέρμανση και καθαριότητα οι αστυνομικές υπηρεσίες της Χαλκιδικής