Δελτίο Τύπου – Συγχαρητήρια στους Συναδέλφους του Τμήματος Ασφαλείας Πολυγύρου