Έμπρακτη στήριξη της Ε.Α.Υ.Χαλκιδικής στο Ελληνικό Παιδικό Χωριό στο Φίλυρο