Τέλος στον φαρισαϊσμό και στην υποκρισία του πολιτικού συστήματος