Ο Αστυνομικός θα παραμένει πάντα πιστός στις Αρχές και τις Αξίες τις οποίες πρεσβεύει παρά τα χτυπήματα που δέχεται καθημερινά