Δελτίο τύπου – Επίσκεψη στον Γενικό Επιθεωρητή Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος